Dla mediów

1. Kontakt

Rzecznik Prasowy Zlotu 50-lecia

Andrzej Bujkowski

2. Informacje prasowe

50-lecie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce

W maju 1935 roku w mieście Akron w USA spotkało się dwóch mężczyzn, Bill Wilson, makler z Nowego Jorku i Bob Smith, chirurg z Akron. Obydwaj byli alkoholikami. Bill W., który nie pił już od pewnego czasu, opowiedział dr. Bobowi to, czego się dowiedział od lekarzy o chorobie alkoholowej……

3. Regulamin przyznawania akredytacji prasowych

Wniosek o przyznanie akredytacji prasowej można wysłać także drogą mailową, po uprzednim wydrukowaniu, wypełnieniu i zeskanowaniu wniosku, na adres:

5. Zapowiedzi wydarzeń prasowych

Konferencje prasowe zatytułowane "Cała prawda o Anonimowych Alkoholikach"

Podczas konferencji przedstawione zostaną następujące tematy:

 • historia Ruchu Anonimowych Alkoholików na świecie i w Polsce
 • sposób działania Anonimowych Alkoholików
 • formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu
 • wyjaśnienie programu Dwunastu Kroków AA
 • struktura i sposób finansowania AA
 • różnice pomiędzy AA a terapią, klubem abstynenta i religijnymi grupami wsparcia.

Konferencja prasowa Anonimowych Alkoholików Regionu Radom

Moderatorem spotkania będzie Pan Andrzej Bujkowski – kierownik działu terapeutycznego
Aresztu Śledczego w Suwałkach, powiernik klasy „A” [niealkoholik] Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików w Polsce w latach 2017-2022 – przyjaciel AA.

Swoim wieloletnim doświadczeniem w kontakcie z Anonimowymi Alkoholikami podzieli się
także Pani Joanna Turowska, psycholog, powiernik klasy „A” [niealkoholik] Służby Krajowej
AA w Polsce.

Po zakończeniu konferencji możliwe będą bezpośrednie rozmowy z Anonimowymi
Alkoholikami.

Konferencja prasowa Regionu AA Katowice pt.: "Anonimowi Alkoholicy stereotypy a rzeczywistość"

Moderatorem spotkania będzie Pan Andrzej Bujkowski – kierownik działu terapeutycznego Aresztu Śledczego w Suwałkach, powiernik Klasy „A” (niealkoholik) Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce w latach 2017-2022 – przyjaciel AA.

Swoim doświadczeniem w kontakcie z Anonimowymi Alkoholikami podzielą się także Panowie:
Andrzej Forma – kurator zawodowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, były powiernik Klasy „A” (niealkoholik) Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz
Krzysztof Karwowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, powiernik Klasy „A” (niealkoholik) – region AA Katowice.

Przewidziane są również wypowiedzi członków AA oraz bezpośrednie rozmowy.

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w konferencji w formie online prosimy o informację (prześlemy link do spotkania).

Potwierdzenie obecności i kontakt: media.katowice@aa.org.pl

Konferencja prasowa intergrupy AA „Kujawsko-Wielkopolska”
- „Cała prawda o AA”

Tytuł: „Cała prawda o AA”

Gości przywita Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Pani Elżbieta Sroczyńska. Wypowiedzą się profesjonaliści, którzy od lat zawodowo mają do czynienia z osobami uzależnionymi.

Pani Marta Augustyn – psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu oraz Centrum Psychiatrycznym w Warcie i Pan Roman Pomianowski – psycholog były Powiernik Kl. A [niealkoholik] Służby Krajowej AA w Polsce – przyjaciel AA, przedstawią własne doświadczenia, obserwacje ze współpracy z Anonimowymi Alkoholikami, szczególnie w kontekście 50. rocznicy powstania grup AA w Polsce.

Przewidziane są dwa wystąpienia Anonimowych Alkoholików [z zachowaniem zasad anonimowości – jednej z najważniejszych, duchowych tradycji AA].

Po zakończeniu konferencji możliwe będą bezpośrednie rozmowy z innymi uczestnikami AA.

Konferencja prasowa grup Intergrupy Staropolskiej i Intergrupy Świętokrzyskiej Regionu AA Radom pt.: „Cała prawda o AA”

W konferencji udział wezmą: Pani Joanna Turowska i Pan Andrzej Chrobot – profesjonaliści, wyżsi oficerowie SW, którzy wcześniej w ramach swojej pracy zawodowej, a obecnie jako powiernicy kl. A we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików w Polsce, dobrze poznali metody działania AA.

W związku z faktem, że traktowani są przez Anonimowych Alkoholików jako przyjaciele, sami nie będąc osobami uzależnionym, mają  sposobność przyjrzeć się pracy grup AA od środka. Podzielą się na spotkaniu z mediami swoimi obserwacjami i doświadczeniem.

Przewidywane są również bezpośrednie rozmowy z osobami, które zmieniły swoje życie dzięki uczestnictwu w AA.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 20 stycznia 2024 oraz nadesłanie ewentualnych pytań do prelegentów na adres e-mail: swietokrzyska012@aa.org.pl 

Konferencja prasowa regionu AA Łódź „Cała prawda o AA”

Moderatorem spotkania będzie Pani Marta Augustyn – psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu oraz Centrum Psychiatrycznym w Warcie

Swoim doświadczeniem w kontakcie z Anonimowymi Alkoholikami podzieli się Pani Dorota Reguła – psychologi, psychoterapeuta PTP, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Superwizor Psychoterapii Uzależnień – Powiernik kl. A [niealkoholik] Służby Krajowej AA w Polsce.

Po zakończeniu konferencji możliwe będą bezpośrednie rozmowy z Anonimowymi Alkoholikami.

Potwierdzenie obecności i kontakt: media.lodz@aa.org.pl

Konferencja prasowa Anonimowych Alkoholików, region AA Kujawsko-Pomorski

Moderatorem spotkania będzie Szymon Kutrzuba – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, powiernik Klasy „A” (niealkoholik) Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce – wieloletni przyjaciel AA.

W konferencji wezmą udział także profesjonaliści, którzy przedstawią własne doświadczenia ze współpracy z AA w tym regionie.

Po zakończeniu konferencji możliwe będą bezpośrednie rozmowy z Anonimowymi Alkoholikami.

Konferencja prasowa Anonimowych Alkoholików, region AA Galicja

Moderatorem spotkania będzie Andrzej Bujkowski – kierownik działu terapeutycznego Aresztu Śledczego w Suwałkach, powiernik Klasy „A” (niealkoholik) Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce w latach 2017-2022 – przyjaciel AA.

W konferencji wezmą udział także profesjonaliści, którzy przedstawią własne doświadczenia ze współpracy z AA w regionie Galicja i w regionach sąsiednich.

Przewidziane są również wypowiedzi członków AA oraz bezpośrednie rozmowy.

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w konferencji w formie online prosimy o informację (prześlemy link do spotkania).

Potwierdzenie obecności i kontakt: media.galicja@aa.org.pl

50-lecie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce.

3000 mityngów tygodniowo, mnóstwo spotkań online, kobiety i mężczyźni w różnym wieku, ludzie z każdej grupy społecznej – AA codziennie pomaga uzależnionym uwolnić się od choroby i żyć bez alkoholu.

W maju 1935 roku w mieście Akron w USA spotkało się dwóch mężczyzn, Bill Wilson, makler z Nowego Jorku i Bob Smith, chirurg z Akron. Obydwaj byli alkoholikami. Bill W., który nie pił już od pewnego czasu, opowiedział dr. Bobowi to, czego się dowiedział od lekarzy o chorobie alkoholowej. Mówił także o tym, jak sam pił i w jaki sposób wytrzeźwiał. W wyniku rozmowy z Billem – Bob również przestał pić. Mężczyźni odbyli ze sobą jeszcze wiele rozmów i ze zdziwieniem odkryli, że wymiana doświadczeń pomaga im zachować trzeźwość. Zaczęli poszukiwać innych alkoholików, którym mogliby pomóc. Zapoczątkowany w ten sposób ruch szybko zaczął się rozszerzać. Swoją obecną nazwę zawdzięcza tytułowi książki Anonimowi Alkoholicy, w której Bill W. wyjaśnia filozofię i metody działania wspólnoty.

Przez dziesięciolecia AA było przedmiotem zainteresowań wielu ludzi, dziennikarzy, lekarzy i psychologów, naukowców. Nieraz budziło kontrowersje. Ostatnie badania na temat skuteczności AA w porównaniu z innymi metodami pomocy osobom uzależnionym od alkoholu (raport naukowców z Uniwersytetu Stanforda i Harvarda) znajdują się tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=0mPvZxCRmZk

Od początków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików było oczywiste, że przekazywanie informacji o AA jedynie przez jej członków może być niewystarczające, by dotrzeć do szerokiego grona osób chorych na alkoholizm. Potrzebne było wsparcie i media zawsze miały w tym wielki udział.  

Dzisiaj Wspólnota AA działa w 180 krajach i skupia ponad dwa miliony ludzi na całym świecie.

Do Polski idea AA trafiła w sposób dość niekonwencjonalny. I rozwinęła się u nas także na skalę niespotykaną w innych krajach.

Niedługo będziemy obchodzić 50-lecie istnienia Anonimowych Alkoholików w Polsce. Już teraz zapraszamy Państwa na to wydarzenie, które obędzie się w 2024 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 50lat.aa.org.pl          

Zachęcamy do kontaktu. Zawsze jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji i więcej opowiedzieć o AA.  aa.org.pl

Rzecznik prasowy Zlotu 50-lecia AA w Polsce,
Andrzej Bujkowski

Regulamin przyznawania akredytacji prasowych na czas trwania Zlotu 50-lecia AA w Polsce - na terenie MTP w dniach 16-18 sierpnia 2024 r.

 1. Akredytacja upoważnia do wstępu na teren Zlotu 50-lecia AA w Polsce w dniach 16-18 sierpnia 2024 r. Daje dostęp do wszystkich stref i wydarzeń, w tym konferencji prasowych, wystaw, debat i prezentacji.
  Regulamin przyznawania akredytacji prasowych oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na miejscu wydarzenia, a także w Internecie pod adresem https://50lat.aa.org.pl/
 2. Rejestracja oraz wejście (po zarejestrowaniu) przedstawicieli mediów na teren Zlotu 50-lecia AA w Polsce są bezpłatne.
 3. Akredytacja jest wydawana na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza.
 4. Akredytacja jest ważna wyłącznie z dowodem tożsamości.
 5. Akredytacje są przyznawane na podstawie wniosków akredytacyjnych złożonych z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie: https://50lat.aa.org.pl/ lub bezpośrednio w punkcie akredytacyjnym w miejscu organizacji Zlotu.
 6. Akredytacje prasowe są wydawane wyłącznie aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów, które są zarejestrowane sądownie i posiadają osobowość prawną oraz oficjalnym serwisom internetowym. Dla uwiarygodnienia wniosku przedstawiciel mediów powinien okazać ważną legitymację prasową, zaświadczenie o współpracy z redakcją lub przykładowe publikacje, których jest autorem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  – odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn,
  – cofnięcia akredytacji ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną niniejszych zasad.
 8. Identyfikator z napisem MEDIA zawierający dane zgłoszone w formularzu rejestracyjnym powinien być umieszczony w miejscu widocznym dla organizatora i ochrony.
 9. Fotografowanie osób fizycznych i utrwalanie ich wizerunku musi odbywać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Ze względu na zasady obowiązujące Anonimowych Alkoholików nie wolno fotografować żadnych uczestników Zlotu bez ich wyraźnej zgody. Ponadto niedozwolone jest nagrywanie wypowiedzi podczas ich wystąpień.

  Informacji szczegółowych na temat akredytacji prasowych oraz Zlotu udziela Rzecznik Prasowy Zlotu 50-lecia – Pan Andrzej Bujkowski, tel.:(+48) 512632607, e-mail: media@50lat.aa.org.pl.

Menu