Dla mediów

1. Kontakt

Rzecznik Prasowy Zlotu 50-lecia

Andrzej Bujkowski

2. Informacje prasowe

50-lecie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce

W maju 1935 roku w mieście Akron w USA spotkało się dwóch mężczyzn, Bill Wilson, makler z Nowego Jorku i Bob Smith, chirurg z Akron. Obydwaj byli alkoholikami. Bill W., który nie pił już od pewnego czasu, opowiedział dr. Bobowi to, czego się dowiedział od lekarzy o chorobie alkoholowej……

4. Zapowiedzi wydarzeń prasowych

Konferencje prasowe zatytułowane "Cała prawda o Anonimowych Alkoholikach"

Podczas konferencji przedstawione zostaną następujące tematy:

  • historia Ruchu Anonimowych Alkoholików na świecie i w Polsce
  • sposób działania Anonimowych Alkoholików
  • formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu
  • wyjaśnienie programu Dwunastu Kroków AA
  • struktura i sposób finansowania AA
  • różnice pomiędzy AA a terapią, klubem abstynenta i religijnymi grupami wsparcia.

Konferencja prasowa grup Intergrupy Staropolskiej i Intergrupy Świętokrzyskiej Regionu AA Radom pt.: „Cała prawda o AA”

W konferencji udział wezmą: Pani Joanna Turowska i Pan Andrzej Chrobot – profesjonaliści, wyżsi oficerowie SW, którzy wcześniej w ramach swojej pracy zawodowej, a obecnie jako powiernicy kl. A we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików w Polsce, dobrze poznali metody działania AA.

W związku z faktem, że traktowani są przez Anonimowych Alkoholików jako przyjaciele, sami nie będąc osobami uzależnionym, mają  sposobność przyjrzeć się pracy grup AA od środka. Podzielą się na spotkaniu z mediami swoimi obserwacjami i doświadczeniem.

Przewidywane są również bezpośrednie rozmowy z osobami, które zmieniły swoje życie dzięki uczestnictwu w AA.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 20 stycznia 2024 oraz nadesłanie ewentualnych pytań do prelegentów na adres e-mail: swietokrzyska012@aa.org.pl 

Konferencja prasowa regionu AA Łódź „Cała prawda o AA”

Moderatorem spotkania będzie Pani Marta Augustyn – psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu oraz Centrum Psychiatrycznym w Warcie

Swoim doświadczeniem w kontakcie z Anonimowymi Alkoholikami podzieli się Pani Dorota Reguła – psychologi, psychoterapeuta PTP, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Superwizor Psychoterapii Uzależnień – Powiernik kl. A [niealkoholik] Służby Krajowej AA w Polsce.

Po zakończeniu konferencji możliwe będą bezpośrednie rozmowy z Anonimowymi Alkoholikami.

Potwierdzenie obecności i kontakt: media.lodz@aa.org.pl

Konferencja prasowa Anonimowych Alkoholików, region AA Kujawsko-Pomorski

Moderatorem spotkania będzie Szymon Kutrzuba – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, powiernik Klasy „A” (niealkoholik) Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce – wieloletni przyjaciel AA.

W konferencji wezmą udział także profesjonaliści, którzy przedstawią własne doświadczenia ze współpracy z AA w tym regionie.

Po zakończeniu konferencji możliwe będą bezpośrednie rozmowy z Anonimowymi Alkoholikami.

Konferencja prasowa Anonimowych Alkoholików, region AA Galicja

Moderatorem spotkania będzie Andrzej Bujkowski – kierownik działu terapeutycznego Aresztu Śledczego w Suwałkach, powiernik Klasy „A” (niealkoholik) Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce w latach 2017-2022 – przyjaciel AA.

W konferencji wezmą udział także profesjonaliści, którzy przedstawią własne doświadczenia ze współpracy z AA w regionie Galicja i w regionach sąsiednich.

Przewidziane są również wypowiedzi członków AA oraz bezpośrednie rozmowy.

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w konferencji w formie online prosimy o informację (prześlemy link do spotkania).

Potwierdzenie obecności i kontakt: media.galicja@aa.org.pl

50-lecie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce.

3000 mityngów tygodniowo, mnóstwo spotkań online, kobiety i mężczyźni w różnym wieku, ludzie z każdej grupy społecznej – AA codziennie pomaga uzależnionym uwolnić się od choroby i żyć bez alkoholu.

W maju 1935 roku w mieście Akron w USA spotkało się dwóch mężczyzn, Bill Wilson, makler z Nowego Jorku i Bob Smith, chirurg z Akron. Obydwaj byli alkoholikami. Bill W., który nie pił już od pewnego czasu, opowiedział dr. Bobowi to, czego się dowiedział od lekarzy o chorobie alkoholowej. Mówił także o tym, jak sam pił i w jaki sposób wytrzeźwiał. W wyniku rozmowy z Billem – Bob również przestał pić. Mężczyźni odbyli ze sobą jeszcze wiele rozmów i ze zdziwieniem odkryli, że wymiana doświadczeń pomaga im zachować trzeźwość. Zaczęli poszukiwać innych alkoholików, którym mogliby pomóc. Zapoczątkowany w ten sposób ruch szybko zaczął się rozszerzać. Swoją obecną nazwę zawdzięcza tytułowi książki Anonimowi Alkoholicy, w której Bill W. wyjaśnia filozofię i metody działania wspólnoty.

Przez dziesięciolecia AA było przedmiotem zainteresowań wielu ludzi, dziennikarzy, lekarzy i psychologów, naukowców. Nieraz budziło kontrowersje. Ostatnie badania na temat skuteczności AA w porównaniu z innymi metodami pomocy osobom uzależnionym od alkoholu (raport naukowców z Uniwersytetu Stanforda i Harvarda) znajdują się tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=0mPvZxCRmZk

Od początków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików było oczywiste, że przekazywanie informacji o AA jedynie przez jej członków może być niewystarczające, by dotrzeć do szerokiego grona osób chorych na alkoholizm. Potrzebne było wsparcie i media zawsze miały w tym wielki udział.  

Dzisiaj Wspólnota AA działa w 180 krajach i skupia ponad dwa miliony ludzi na całym świecie.

Do Polski idea AA trafiła w sposób dość niekonwencjonalny. I rozwinęła się u nas także na skalę niespotykaną w innych krajach.

Niedługo będziemy obchodzić 50-lecie istnienia Anonimowych Alkoholików w Polsce. Już teraz zapraszamy Państwa na to wydarzenie, które obędzie się w 2024 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 50lat.aa.org.pl          

Zachęcamy do kontaktu. Zawsze jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji i więcej opowiedzieć o AA.  aa.org.pl

Rzecznik prasowy Zlotu 50-lecia AA w Polsce,
Andrzej Bujkowski

Menu