Kandydaci na spikerów

Komunikat Komitetu Organizacyjnego Zlotu 50-lecia

W celu wyłonienia reprezentantów Wspólnoty AA, spikerów na „mityng otwarcia” oraz „mityng weteranów”, które odbędą się podczas zlotu 50.lecia AA w Polsce, prosimy o zgłaszanie kandydatów. Sugerujemy, aby regiony polskojęzycznego AA wybrały spośród swojego grona osoby (1-2 na każdy mityng) mające predyspozycje umożliwiające im podzielenie się swoją osobistą historią (czas wystąpienia do 10 minut).

Mile widziana jest różnorodność i przekrój środowisk, z których się wywodzimy. Ponadto osoby te powinny charakteryzować się zdolnościami oratorskimi oraz swobodą wypowiedzi na forum publicznym. Na spikerów mityngu weteranów prosimy zgłaszać osoby, które mają, co najmniej 25 lat nieprzerwanej abstynencji oraz aktywnie uczestniczą w życiu Wspólnoty.

Wybierając kandydatów pamiętajmy o duchowych zasadach anonimowości, zachowaniu jedności AA oraz dbałości o nasze wspólne dobro.

Zgłoszenia kandydatów, wraz ich danymi kontaktowymi oraz krótką autoprezentacją, prosimy przesyłać na adres email zespołu organizacyjnego: kontakt@50lat.aa.org.pl w terminie do 30 czerwca 2023 r. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Roman, koordynator zlotu, tel.: 606 834 199.

Nie wyszukuję już ludzi, którzy w oczywisty sposób różnią się ode mnie. Tradycja Trzecia, podkreśla moje podobieństwo do innych ludzi, pozwoliła mi poznać rozmaitych alkoholików i pomóc im – tak jak oni pomogli kiedyś mnie. Charlotte, ateistka, zapoznała mnie z wyższymi normami etycznymi i zasadami honoru; Clay, przedstawiciel innej rasy, nauczył mnie cierpliwości; Winslow, homoseksualista, pokazał mi, co znaczy odczuwać prawdziwe współczucie; a młodziutka Megan twierdzi, że to, iż widuje mnie na mityngach trzeźwego od trzydziestu lat, pomaga jej wciąż wracać do Wspólnoty.

(Codzienne Refleksje – 25 stycznia, str. 37)

Menu