Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na spikerów

Komunikat Komitetu Organizacyjnego Zlotu 50-lecia

W celu wyłonienia reprezentantów Wspólnoty AA, spikerów na „mityng otwarcia” oraz „mityng weteranów”, które odbędą się podczas zlotu 50-lecia AA w Polsce, prosimy o zgłaszanie kandydatów. Szczegóły dostępne na stronie Zlotu: https://50lat.aa.org.pl/kandydaci-na-spikerow/

Zgłoszenia kandydatów, wraz ich danymi kontaktowymi oraz krótką autoprezentacją, prosimy przesyłać na adres email zespołu organizacyjnego: kontakt@50lat.aa.org.pl w terminie do 30 października 2023 r. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Roman, koordynator zlotu Tel.: 606 834 199.

Menu